Skip to content

Goed resultaat Target studie, vervolgonderzoek na de zomer van start

Een chirurg kan door het gebruik van een oplosbare gel tijdens een borstsparende operatie, de bestralingsarts helpen om nauwkeuriger te bestralen.  Dit is gebleken na analyse van de gegevens uit de Target studie. Dit resultaat wordt binnenkort gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. In een vervolgonderzoek zullen we nog beter gebruik proberen te maken van de gel, door alleen díe patiënten die er veel baat bij hebben ná de operatie de gel toe te dienen.