Skip to content

Behandeling van borstkanker zonder operatie

Oktober is borstkankermaand! Dé maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker!

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 17.000 patiënten de diagnose borstkanker. Dankzij het bevolkingsonderzoek zijn we in staat borstkanker al vroeg op te sporen. Echter, de behandeling is hier nog niet op aangepast. Daarom is arts-onderzoeker Elles van de Voort, sinds 2018 werkzaam voor Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam, bezig met het opzetten van een studie naar de behandeling van borstkanker zonder operatie. De borstkanker zal dan behandeld worden door middel van percutane thermoablatie.

Percutane thermoablatie staat voor het door de huid aanprikken en vervolgens behandelen van de tumor met extreme hitte of kou. Het aanprikken van de tumor gebeurt onder lokale verdoving met een probe (vergelijkbaar met een dikke biopsie naald). Zo kan de borskanker lokaal verhit of bevroren worden zodat de tumorcellen dood gaan. Vervolgens ruimt het lichaam deze dode tumorcellen zelf op, waarna een operatie niet meer nodig is. Ook een ziekenhuisopname zal niet meer nodig zijn, omdat de behandeling op de polikliniek wordt uitgevoerd zonder narcose. Momenteel wordt percutane thermoablatie al toegepast als behandeling voor bijvoorbeeld lever- en nierceltumoren. Met name in Japan en Noord-Amerika is ook al veel onderzoek gedaan naar deze methode als behandeling voor borstkanker. In deze onderzoeken geven radiofrequente ablatie (RFA, verbranding), microwave ablatie (MWA, verbranding) en cryoablatie (bevriezing) de beste resultaten. De meest recente resultaten zijn zelfs vergelijkbaar met een borstsparende operatie.

Naast een goede effectiviteit van de behandeling vinden wij het belangrijk om te kijken naar de patiëntvriendelijkheid en haalbaarheid van percutane thermoablatie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er een (geringe) afweerreactie optreedt tegen de tumor na percutane thermoablatie. Deze afweerreactie speelt mogelijk een belangrijke rol in het voorkomen van terugkeer van de ziekte en kan in de toekomst mogelijkheden bieden voor een combinatie met immuuntherapie. Ons onderzoek zal daarom gericht zijn op (1) het vergelijken van de effectiviteit, (2) patiëntvriendelijkheid, (3) de voorspellende waarde van MRI voor het succes van de behandeling en (4) de afweerreactie tussen de drie beste technieken (RFA, MWA en cryoablatie).

Ook voor dit project kunt u ons natuurlijk financieel of materieel steunen. Doneren kan via deze link of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.