Skip to content

Stichting BOR bezoekt EBCC 2022

Afgelopen week hebben we met ons onderzoeksteam de European Breast Cancer Conference in Barcelona bezocht. Van woensdagochtend tot vrijdagmiddag was er een programma vol interessante wetenschappelijk presentaties, paneldiscussies en workshops. Het congres biedt onze onderzoekers de kans hun resultaten aan een internationaal publiek te presenteren en daarnaast blijven we als onderzoeksgroep op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de behandeling van borstkanker. Een kort verslag van deze leerzame en inspirerende 3 dagen:

Sophie en Elles presenteren uitkomsten van Kubtec studie en implementatie VAE
 

Op de eerste dag van het congres hebben Elles en Sophie vol enthousiasme hun wetenschappelijke posterpresentaties gehouden. Deze vorm van presenteren wordt vaak gebruikt voor onderzoek dat nog gepubliceerd moet worden. Door op een internationaal congres alvast de resultaten met collega’s te delen kunnen andere onderzoekers leren van ons werk en eventueel vervolgonderzoek opzetten. Elles presenteerde de uitkomsten van het implementeren van VAE als behandeling van goedaardige en hoog-risico tumoren. Sophie liet zien wat het effect is van de aanwezigheid van een mobiel röntgenapparaat (Kubtec) op de operatiekamer tijdens een borstsparende operatie. De vragen van bezoekers van onze posters zorgen ervoor dat we onze uitkomsten duidelijker en relevanter presenteren in de publicaties die zullen volgen.

 

Internationale experts aan het woord en een workshop met nieuwe medische apparatuur

Op donderdagochtend waren er een aantal interessante presentaties van experts op het gebied van radiologie, radiotherapie, oncologie, chirurgie en leefstijl. Op alle aspecten van de behandeling van borstkanker proberen we verder te verbeteren. Er is veel aandacht voor terugdringen van de belasting van patiënten door bijvoorbeeld het weglaten van bestraling of chemotherapie bij bepaalde groepen patiënten. Daarnaast wordt geprobeerd Artificial Intelligence in te zetten om nog beter borstkanker vast te kunnen stellen en de juiste behandelingen te selecteren. Taco was ‘s-middags aanwezig bij een workshop waarin een nieuw apparaat werd gedemonstreerd dat mede is ontwikkeld op basis van ons MaMaLoc project.

 
Teambuilding en kijk op de toekomst

Na de lunch hadden we op een mooie locatie in de stad onze wekelijkse onderzoeksmeeting (zie foto) waarin we de start van o.a. het BREHAB project over leefstijlbegeleiding hebben gepland en hebben gewerkt aan nieuwe financieringsaanvragen. Naast alle inhoudelijke sessies was er in Barcelona ook tijd voor teambuilding: Sophie rende samen met Gerson over de boulevard als training voor haar Iron Man in 2023 (zie foto), waarmee ze geld wil gaan ophalen voor ons onderzoek.

Het waren 3 inspirerende dagen waarin we veel geleerd hebben maar ook hebben gezien hoeveel werk er nog te verzetten is om onze missie te volbrengen. We zouden als Stichting BOR graag zien dat onderzoek dat direct leidt tot minder belasting van de patiënt nog meer aandacht krijgt en ook extra gesteund wordt door subsidieverstrekkers. Wij zullen ons daar voor blijven inzetten en hopen ook de komende tijd weer op uw steun daarbij!