Skip to content

Start BREHAB studie

 

De BREHAB studie is vandaag van start gegaan! In deze studie wordt het effect van individuele leefstijlbegeleiding bij vrouwen met borstkanker onderzocht.

Achtergrond

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen; één op de zeven vrouwen krijgt de diagnose tijdens haar leven. Dankzij vroege opsporing en betere behandelmogelijkheden neemt de sterfte aan borstkanker af. Hierdoor krijgen steeds meer vrouwen te maken met de langetermijngevolgen van borstkanker. Meer dan de helft van de patiënten kampt met gewichtstoename, vermoeidheidsklachten, stress, angst, negatieve veranderingen in zelfbeeld en problemen op gebied van seksualiteit. Deze klachten hebben doorgaans een zware impact op de kwaliteit van leven. Overgewicht vergroot niet alleen het risico op borstkanker, maar gewichtstoename tijdens de behandeling vergroot ook de kans op terugkeer van de ziekte. Tevens is aangetoond dat actieve patiënten een minder grote kans hebben op terugkeer van de ziekte of overlijden. In het recent verschenen rapport van het Integraal Zorgakkoord wordt het belang van preventie en gezondheid benadrukt. De urgentie om effectieve leefstijlinterventies te implementeren wordt hierin onderstreept.

Doel

Het hoofddoel van dit project is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit willen wij bereiken door vrouwen een individueel leefstijlbegeleidingstraject aan te bieden. Daarnaast onderzoeken wij of leefstijlbegeleiding een positief effect heeft op onder andere gewicht, fitheid, terugkeer van ziekte en overleving. Omdat een goede lichamelijke en geestelijke conditie belangrijk is om sneller te herstellen van een operatie, start het traject in de weken vóór de operatie. Dit noemen wij “prehabilitatie”. In de periode ná de operatie, is het net zo belangrijk om een goede lichamelijke en geestelijke conditie na te streven. Dit heet “rehabiltatie”.

Het project

De patiënte volgt een op maat gemaakt traject, begeleid door een BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) gecertificeerde leefstijlcoach, dat aansluit bij de specifieke behoeften van de patiënt. Het traject duurt vanaf diagnose tot zes maanden na de operatie. Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij of zij mensen gidst bij het maken van hun eigen keuzes, zonder daarbij keuzes op te leggen. Gedragsverandering komt hierdoor voort uit intrinsieke motivatie.  De kans dat deze gedragsverandering blijvend is, is hierdoor een stuk groter.

Vanaf het moment dat een vrouw de diagnose borstkanker krijgt, volgt er doorgaans een intensief traject van opeenvolgende ziekenhuisbezoeken met verschillende zorgverleners. Hierdoor kan het ziekenhuis een negatieve associatie krijgen met de ziekte. Om deze reden zal het gehele traject buiten het ziekenhuis plaatsvinden.

Crowdfunding

Om deze studie succesvol te kunnen volbrengen is financiering nodig! Arts-onderzoeker Sophie zal in juli 2023 meedoen aan de Ironman van Zwitserland Thun, waar zij 3.8 km zal zwemmen, 180km fietsen en 42.2km hardlopen met als doel zo veel mogelijk geld te verzamelen voor de BREHAB studie hier. Om leefstijlbegeleiding te implementeren in het standaard zorgtraject en vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars, is de BREHAB studie een onmisbare eerste stap. Uw steun is daarom hard nodig! Doneren kan via deze link.