Skip to content

Nieuw jaar, nieuwe studie

Deze week zijn wij gestart met de STOBB studie: “Surgical Treatment of Benign Breast lesions”.

Achtergrond

Ongeveer 80% van de patiënten die verwezen worden via huisarts of het bevolkingsonderzoek heeft géén borstkanker. De meerderheid van deze patiënten kan worden gerustgesteld, maar een deel ondergaat wel een behandeling vanwege klachten en/of angst bij de patiënt, of onzekerheid over de aard van de laesie. Een nieuwe effectieve techniek is vacuüm geassisteerde excisie, waarbij de laesie met een dikke naald wordt verwijderd. Voordelen van deze techniek zijn dat narcose en ziekenhuisopname niet nodig zijn en er geen littekens ontstaan. Daarnaast worden zorgkosten fors verlaagd en wachttijden voor borstkanker operaties verkort. Er is momenteel geen (duidelijke) richtlijn voor de behandeling van (niet-eenduidig) goedaardige borsttumoren, hierdoor zijn er landelijk grote praktijkvariaties. 

Doel

Het doel van deze landelijke studie is om landelijke behandeling van goedaardige en niet-eenduidig goedaardige borsttumoren in kaart brengen. Wij willen hiermee aantonen dat vacuüm geassisteerde excisie net zo effectief is als chirurgische excisie van (niet-eenduidig) goedaardige borsttumoren en leidt tot verbeterde patiënttevredenheid en een forse besparing van zorgkosten. De data van deze studie kan de basis vormen voor Nederlandse en internationale richtlijnen!