Skip to content

BREHAB studie compleet!

Vandaag is de laatste patiënt voor de BREHAB studie geïncludeerd! In de BREHAB studie onderzoeken wij het effect van een individueel leefstijlbegeleidingstraject voor vrouwen met borstkanker. Het feit dat deze studie zo snel vol is geraakt geeft alleen maar aan hoe groot de behoefte aan begeleiding op gebied van leefstijl bij deze patiëntengroep is. Er zijn nu 40 vrouwen die meedoen aan de studie waarvan er 20 geloot hebben voor het leefstijltraject. De komende maanden zullen uitwijzen hoe dit project verder verloopt en vooral hoe de deelnemers het zelf ervaren. Deze pilot studie zal de basis vormen voor BREHAB 2.0, de vervolgstudie waar veel meer vrouwen en ook andere ziekenhuizen aan deel zullen nemen. Met de informatie van de pilot kan het protocol van de vervolgstudie eventueel worden aangescherpt en aangepast, om er een nog sterkere studie van te maken. De succesvolle eerste maanden zijn in ieder geval veelbelovend, en wij kijken uit naar de eerste resultaten!