Skip to content

Borstkanker

Wat gebeurt er na het afronden van de behandeling?

Follow-up
Na het afronden van de behandeling zullen uw artsen een controle schema voorstellen om:

 • Een eventuele terugkeer van de ziekte zo snel mogelijk op te sporen
 • Een eventuele kanker in de andere borst op te sporen
 • Bijwerkingen of klachten van de vorige behandeling evalueren
 • Psychologische ondersteuning en informatievoorziening om weer naar het normale leven terug te keren. Patiënten kunnen ook steun hebben aan elkaar en ervaringen delen. Hierbij speelt de borstkankervereniging Nederland (BVN) een grote rol.

Controle bezoeken bij uw oncoloog/chirurg moeten bestaan uit:

 • Anamnese en lichamelijk onderzoek (inclusief borstonderzoek)
 • Jaarlijkse mammografie of MRI

Wat als de borstkanker terugkeert?

Als de kanker terugkeert, noem je dit een recidief.

De behandeling bestaat opnieuw uit het verwijderen van de tumor. Het wordt afgeraden om de borst opnieuw te bestralen, omdat het risico op hart- en longschade te groot is. Daarom is meestal nodig om een borstamputatie uit te voeren.

Indien een operatie niet mogelijk is, is systemische therapie de eerste keuze behandeling. Mogelijk wordt de tumor kleiner en is een operatie alsnog mogelijk. Een tweede optie is bestraling van de borstwand en oksel.

Als de borstkanker uitgezaaid terugkeert dan moet behandeling volgen zoals eerder beschreven onder de kop “Behandelplan voor uitgezaaide borstkanker (stadium 4)”.

Veelvoorkomende misvattingen over borstkanker behandeling

 • Borstkanker ontstaat niet in dagen of weken. Er is altijd tijd om een goede afweging te maken van de behandelopties en/of een second opinion te vragen.
 • Het multidisciplinair overleg voor start van de behandeling is van grote waarde en moet niet ondergewaardeerd worden.
 • Het belang van een uitgebreide en zorgvuldige pathologische beoordeling van de tumor wordt vaak onderschat. Het is bepalend voor de behandelstrategie.
 • Toegang tot nieuwe medicijnen of behandelingen binnen goed opgezette en goed uitgevoerde klinische studies is van grote waarde. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de mogelijke deelname aan
 • Zwangerschap na borstkankerbehandeling is mogelijk, met name als de eierstokken niet beschadigd zijn door bepaalde chemotherapie. Dit moet van te voren met vrouwen worden besproken, en zo nodig moet de patiënt worden verwezen naar een gynaecoloog. Zowel zwangerschap als borstvoeding verhoogd de kans op terugkeer van de ziekte niet.

Voor het opstellen van deze informatie werd ook gebruik gemaakt van informatie uit de gids voor patiënten van de ESMO en het Antikankerfonds (http://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides)