Donatie van Femme Events

Femme Events een prachtig evenement neer gezet voor stichting BOR.
Hiermee hebben zij € 1000,- opgehaald en gedoneerd! Femme Events, wij zijn jullie enorm dankbaar voor alle steun en inzet.
Het geld zal goed besteed worden voor de uitvoering van onze projecten.

In de video worden zowel een patiënt, een lifestyle coach als wij als stichting geïnterviewd.
Er wordt onder andere meer informatie gegeven over wat wij als stichting doen en wat onze visie is voor de toekomst.

Het resultaat van dit event is te bekijken via onderstaande link:

Behandeling van borstkanker zonder operatie

Oktober is borstkankermaand! Dé maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker!

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 17.000 patiënten de diagnose borstkanker. Dankzij het bevolkingsonderzoek zijn we in staat borstkanker al vroeg op te sporen. Echter, de behandeling is hier nog niet op aangepast. Daarom is arts-onderzoeker Elles van de Voort, sinds 2018 werkzaam voor Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam, bezig met het opzetten van een studie naar de behandeling van borstkanker zonder operatie. De borstkanker zal dan behandeld worden door middel van percutane thermoablatie.

Percutane thermoablatie staat voor het door de huid aanprikken en vervolgens behandelen van de tumor met extreme hitte of kou. Het aanprikken van de tumor gebeurt onder lokale verdoving met een probe (vergelijkbaar met een dikke biopsie naald). Zo kan de borskanker lokaal verhit of bevroren worden zodat de tumorcellen dood gaan. Vervolgens ruimt het lichaam deze dode tumorcellen zelf op, waarna een operatie niet meer nodig is. Ook een ziekenhuisopname zal niet meer nodig zijn, omdat de behandeling op de polikliniek wordt uitgevoerd zonder narcose. Momenteel wordt percutane thermoablatie al toegepast als behandeling voor bijvoorbeeld lever- en nierceltumoren. Met name in Japan en Noord-Amerika is ook al veel onderzoek gedaan naar deze methode als behandeling voor borstkanker. In deze onderzoeken geven radiofrequente ablatie (RFA, verbranding), microwave ablatie (MWA, verbranding) en cryoablatie (bevriezing) de beste resultaten. De meest recente resultaten zijn zelfs vergelijkbaar met een borstsparende operatie.

Naast een goede effectiviteit van de behandeling vinden wij het belangrijk om te kijken naar de patiëntvriendelijkheid en haalbaarheid van percutane thermoablatie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er een (geringe) afweerreactie optreedt tegen de tumor na percutane thermoablatie. Deze afweerreactie speelt mogelijk een belangrijke rol in het voorkomen van terugkeer van de ziekte en kan in de toekomst mogelijkheden bieden voor een combinatie met immuuntherapie. Ons onderzoek zal daarom gericht zijn op (1) het vergelijken van de effectiviteit, (2) patiëntvriendelijkheid, (3) de voorspellende waarde van MRI voor het succes van de behandeling en (4) de afweerreactie tussen de drie beste technieken (RFA, MWA en cryoablatie).

Ook voor dit project kunt u ons natuurlijk financieel of materieel steunen. Doneren kan via deze link of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Goede cosmetische tevredenheid na vacuüm geassisteerde excisie van goedaardige tumoren

Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland wordt in het Franciscus Gasthuis & Vlietland sinds 2017 een goedaardige zwelling verwijderd zonder operatie. Deze behandeling wordt een vacuüm geassisteerde excisie genoemd en vindt plaats op de polikliniek radiologie. De huid wordt lokaal verdoofd waarna met behulp van een dikke holle naald (iets dikker dan een biopsienaald) de zwelling wordt aangeprikt en het weefsel in kleine hapjes wordt verwijderd. Eerder onderzoek liet al zien dat zwellingen tot 3cm op deze manier veilig en effectief verwijderd kunnen worden. Het veronderstelde voordeel van deze behandeling is het uitstekende cosmetische resultaat doordat er geen littekens achterblijven zoals na een operatie. Recent onderzoek onder behandelde patiënten in ons ziekenhuis laat zien dat het mogelijk is om zwellingen tot 5cm te verwijderen met een goed cosmetisch resultaat. Dit resultaat werd gemeten met de cosmetische schaal van de Nederlandse BCTOS-13 (vragenlijst voor het cosmetische resultaat na een borstsparende operatie). De resultaten zijn beter dan na een operatie voor borstkanker. Of de resultaten ook beter zijn dan na een operatie voor een goedaardige aandoening moet nog worden bevestigd door aanvullend onderzoek.

De tumor (rood) wordt verwijderd door de holle naald.

Huidtoxiciteit nu beter te voorspellen tijdens inwendige bestraling van borstkanker

Bijwerkingen van de huid, met vaak permanente schade, komen helaas veel voor tijdens bestraling van borstkanker patiënten. Met het gebruik van  eenvoudig op te plakken  huidfilm kan in de toekomst de mogelijke schade beter voorspeld worden.

In 2018 hebben wij onderzoek gedaan bij 20 patiënten die de nieuwe vorm van inwendige bestraling ondergingen met radio-actieve zaadjes. Patiënten kregen de eerste 24 uur een flexibele huidfilm opgeplakt op de borst. Deze speciale film verkleurt op basis van de dosis die de huid bereikt. Door deze film vervolgens met een scanner uit te lezen kon goed voorspeld worden welke patiënt risico had op bijwerkingen van de huid, door een (te) hoge dosis. Dit biedt in de toekomst de mogelijkheid om de bestralingsdosis aan te passen, of onderhuids een injectie toe te dienen die de huid vervolgens beschermd.

De mooie resultaten van dit onderzoek, dat een samenwerking was tussen het Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC, zullen op korte termijn worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

voorbeeld van huidfilm en 3D weergave van de stralingsdosis

Nieuwe magnetische navigatie borsttumoren met succes uitgevoerd in Franciscus Borstkliniek

Het afgelopen jaar is in het Franciscus Gasthuis en Vlietland een nieuwe techniek toegepast om borsttumoren nauwkeuriger te kunnen vinden tijdens de operatie.

De techniek die ontwikkeld werd door het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, genaamd MaMaLoc, maakt gebruik van een 3.5mm marker die met behulp van magnetisme wordt gedetecteerd. In het onderzoek werd de standaard draadgeleide operatie vergeleken met de nieuwe techniek. 70 patiënten deden mee aan de studie. In alle gevallen hielp de marker de chirurg om de tumor succesvol te verwijderen. De volledige resultaten worden binnenkort gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

 

Vacature arts-onderzoeker Borstkliniek Franciscus

Om ook de komende jaren goed onderzoek te kunnen doen binnen de borstkankerzorg zoeken wij een gemotiveerde arts-onderzoeker.  Binnen deze functie zult u lopende en nieuwe projecten uitvoeren met hetzelfde doel: door innovatie de behandeling van borstkanker patiëntvriendelijker maken. 

Solliciteren?

Meer informatie over de functie  vindt u hier.

Goed resultaat Target studie, vervolgonderzoek na de zomer van start

Een chirurg kan door het gebruik van een oplosbare gel tijdens een borstsparende operatie, de bestralingsarts helpen om nauwkeuriger te bestralen.  Dit is gebleken na analyse van de gegevens uit de Target studie. Dit resultaat wordt binnenkort gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. In een vervolgonderzoek zullen we nog beter gebruik proberen te maken van de gel, door alleen díe patiënten die er veel baat bij hebben ná de operatie de gel toe te dienen.

Target Studie voltooid: kunnen we in de toekomst nauwkeuriger bestralen?

24 borstkanker patiënten die geopereerd werden tussen juli 2017 en januari 2018 hebben deelgenomen aan de Target Studie. In dit onderzoek kijken we of het gebruik van een oplosbare gel die jodium bevat het operatiegebied beter zichtbaar kan maken op een CT-scan. Deze CT-scan wordt gebruikt voor het plannen/doseren van de bestraling na de borstsparende operatie. Momenteel worden alle gegevens geanalyseerd. We hopen in april de conclusies van het onderzoek te kunnen presenteren.

de gel verbetert de zichtbaarheid van het geopereerde gebied op de CT-scan

Ook in 2018 willen we de behandeling van borstkanker patiëntvriendelijker maken!

In het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet naar een patiëntvriendelijkere behandeling van borstkanker. Voor het eerst in Europa worden patiënten nu inwendig bestraald met geïmplanteerde zaadjes. In de Target en MaMaLoc Studie verbeteren we de nauwkeurigheid van zowel de operatie als de bestraling van de borst. De Spacer Studie is afgerond; binnenkort zal gepubliceerd worden dat de onderhuidse injectie goed effect heeft.

In 2018 hopen we te kunnen starten met het eerste onderzoek naar NanoKnife behandeling: borstkanker wordt verwijderd met elektrische naalden door de huid, geen littekens! Een eerste subsidie werd toegekend door Stichting Coolsingel. Maar er is aanvullende financiering vereist.

Helpt u ons ook dit jaar weer om de behandeling van borstkanker patiëntvriendelijker te maken? Steun ons!

Nieuw onderzoek naar magnetische navigatie tijdens borstkankeroperatie gestart

Tijdens een borstsparende operatie is het belangrijk dat de chirurg de tumor in de borst heel nauwkeurig kan opsporen, ook als deze niet goed te voelen is. Alle technieken die momenteel beschikbaar zijn om een tumor te lokaliseren hebben nadelen, voor de patiënt of het ziekenhuis als organisatie

In het MaMaLoc-2 onderzoek vergelijken arts-onderzoeker Gerson Struik en chirurg Taco Klem een nieuwe techniek, die gebruik maakt van magnetisme, met de technieken die nu worden gebruikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Het werkingsmechanisme van de MaMaLoc – techniek, bron: B. Schermers NKI-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis