Catheter ablatie van borstkanker

Er zijn veel nieuwe technieken in ontwikkeling waarbij met catheters door verhitting, bevriezing of elektriciteit borstkanker kan worden verwijderd, zonder dat hiervoor een echte operatie nodig is. Met name patiënten met relatief kleine tumoren lijken hiervoor in aanmerking te komen. Op dit gebied is nog veel aanvullend onderzoek nodig om de effectiviteit en veiligheid te onderzoeken en te beoordelen wat de meest geschikte techniek is. Graag zouden wij de volgende stap zetten in de ontwikkeling van deze zeer patiëntvriendelijke behandeling van borstkanker. Dit type onderzoek gaat echter gepaard met hoge kosten. In december 2017 kregen wij een gedeeltelijke subsidie toegekend voor onderzoek naar NanoKnife door stichting Coolsingel.

Gerelateerde projecten