PBSI trial

Bij Permanent Breast Seed Implant (PBSI), een vorm van inwendige bestraling, worden radioactieve zaadjes (Palladium-103) percutaan geïmplanteerd in de operatieholte. Deze  vorm van bestraling is even effectief gebleken als standaard uitwendige bestraling en reduceert de nabehandeling tot één behandelsessie, maar wordt in Europa nog niet toegepast. PBSI werd  door ons onderzoeksteam in Augustus 2017 geïntroduceerd als nieuwe behandeling in het Erasmus MC in samenwerking met het Franciscus Gasthuis en Vlietland. De meest voorkomende bijwerkingen van PBSI zijn huid gerelateerd en hebben een negatieve invloed op cosmetiek en kwaliteit van leven. In ons onderzoek wordt het effect van een onderhuids geïnjecteerde vloeistof op huidschade na PBSI beoordeeld. Deze huidschade kan gemeten worden met een speciale radiochromische film. Het studieprotocol van deze studie is gepubliceerd in het tijdschrift Trials.

Palladium-zaadje op vinger, bron: eigen materiaal

Echo geleide implantatie van de zaadjes, bron: BreastMicroseed inc.

Alle zaadjes zijn geimplanteerd en geven in 3 maanden lokale bestraling, bron: BreastMicroseed inc.

Alle zaadjes zijn geimplanteerd en geven in 3 maanden lokale bestraling, bron: BreastMicroseed inc.

Palladium-zaadjes in de borst op een mammografie, bron: BreastMicroseed inc.

 

Related Projects