Zilververbanden om wondinfecties tegen te gaan

Na operaties voor borstkanker treden relatief vaak wondinfecties op. Dit zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven en vertraagd ook de belangrijke nabehandeling. In dit onderzoek vergeleken we bij 230 patiënten het gebruik van een zilververbanden met standaard verband. Met name bij borstsparende operaties bleek het gebruik van zilververbanden het aantal wondinfecties te verlagen. Daarnaast bleek patiënttevredenheid verhoogd door het gebruik van het zilververband. De volledige publicatie met betrekking tot deze studie kunt u lezen op PubMed.

AQUACEL® Ag Surgical​, dressing

Related Projects