Skip to content
icoon-brehab

BREHAB

Prehabilitatie en Rehabilitatie bij vrouwen met borstkanker: De BREHAB studie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen; één op de zeven vrouwen krijgt de diagnose tijdens haar leven. Dankzij vroege opsporing en betere behandelmogelijkheden neemt de sterfte aan borstkanker af. Hierdoor krijgen steeds meer vrouwen te maken met de langetermijngevolgen van borstkanker. Meer dan de helft van de patiënten kampt met gewichtstoename, vermoeidheidsklachten, stress, angst, negatieve veranderingen in zelfbeeld en problemen op gebied van seksualiteit. Deze klachten hebben doorgaans een zware impact op de kwaliteit van leven. Overgewicht vergroot niet alleen het risico op borstkanker, maar gewichtstoename tijdens de behandeling vergroot ook de kans op terugkeer van de ziekte. Tevens is aangetoond dat actieve patiënten een minder grote kans hebben op terugkeer van de ziekte of overlijden. In het recent verschenen rapport van het Integraal Zorgakkoord wordt het belang van preventie en gezondheid benadrukt. De urgentie om effectieve leefstijlinterventies te implementeren wordt hierin onderstreept.

Doel
Het hoofddoel van dit project is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit willen wij bereiken door vrouwen een individueel leefstijlbegeleidingstraject aan te bieden. Daarnaast onderzoeken wij of leefstijlbegeleiding een positief effect heeft op onder andere gewicht, fitheid, terugkeer van ziekte en overleving. Omdat een goede lichamelijke en geestelijke conditie belangrijk is om sneller te herstellen van een operatie, start het traject in de weken vóór de operatie. Dit noemen wij “prehabilitatie”. In de periode ná de operatie, is het net zo belangrijk om een goede lichamelijke en geestelijke conditie na te streven. Dit heet “rehabiltatie”.

Het project
In dit project zal onderzocht worden of leefstijlcoaching, vanaf diagnose tot 6 maanden na de operatie, een positief effect heeft op kwaliteit van leven, lichamelijke gezondheidsfactoren als BMI, fysieke conditie en roken, psychosociaal welzijn en maatschappelijke participatie. De patiënte volgt een op maat gemaakt coachtraject, begeleid door een BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) gecertificeerd coach, dat aansluit bij de specifieke behoeften van de patiënt. Als eerste stap zal de haalbaarheid van de interventie en kwalitatief goed verkrijgen van de studiedata worden onderzocht in een pilot project met 40 patiënten. De pilot de basis vormen voor de vervolgstudie (een grootschalige gerandomiseerde trial) waarin het daadwerkelijke effect van leefstijlcoaching zal worden onderzocht.

Vanaf het moment dat een vrouw de diagnose borstkanker krijgt, volgt er doorgaans een intensief traject van opeenvolgende ziekenhuisbezoeken met verschillende zorgverleners. Hierdoor kan het ziekenhuis een negatieve associatie krijgen met de ziekte. Om deze reden zal het gehele traject buiten het ziekenhuis plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Er wordt naar alle aspecten gekeken: voeding, beweging, slaap, stress, werk, psychosociaal en seksueel welzijn. De leefstijlcoach zoekt samen met de patient op welke vlakken er winst te behalen valt, en stelt zo een op maat gemaakt traject op.
Het gehele traject bestaat uit 10 sessies met de leefstijlcoach.

Vragen? Neem contact op