Skip to content
icoon-zilververbanden

Zilververbanden

Na operaties voor borstkanker treden relatief vaak wondinfecties op. Dit zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven en vertraagd ook de belangrijke nabehandeling. In dit onderzoek vergeleken we bij 230 patiënten het gebruik van een zilververbanden met standaard verband. Met name bij borstsparende operaties bleek het gebruik van zilververbanden het aantal wondinfecties te verlagen. Daarnaast bleek patiënttevredenheid verhoogd door het gebruik van het zilververband. De volledige publicatie met betrekking tot deze studie kunt u lezen op PubMed.

Veelgestelde vragen

Er zijn veel factoren die het optreden van een wondinfectie beïnvloeden. Zo moet er uiteraard steriel geopereerd worden en speelt ok de algehele gezondheid van de patiënt een rol. Het verband in dit onderzoek bevat zilver. Zilver heeft een bacteriedodend effect.
Net zoals dat patiënten allemaal verschillend zijn, zijn ook wonden allemaal verschillend. Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat dit verband met name bij borstsparende operaties een gunstig effect hebben op het optreden van wondinfecties. Maar ook gebruiksgemak, bepaalde specifieke eigenschappen (zoals bijv. absorberend vermogen) en prijs spelen een rol in de keuze voor een bepaald verband.
In ons onderzoek waren de patiënten die het zilververband hadden gekregen meer tevreden dan zij die een standaard gaasverband hadden gekregen.
AQUACEL® Ag Surgical​, dressing
×

Vragen? Neem contact op