Skip to content

Disclaimer

Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam streeft naar de maximale zorgvuldigheid ten aanzien van de informatie op deze website, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de kwaliteit, volledigheid en actualiteit ervan. Wij controleren de medisch inhoudelijke informatie regelmatig en passen dit waar nodig ook aan op basis van deskundig advies. De algemene informatie over borstkanker beschrijft data voor grote patiëntengroepen. Een individuele patiënt kan hier niet direct conclusies aan verbinden voor zijn/haar eigen situatie. Wij adviseren patiënten om voor de eigen situatie een afspraak te maken en/of te overleggen met een arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie over borstkanker (onderzoek) op andere websites draagt Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op deze website is opgenomen.

Tenzij specifiek anders vermeld, valt al het tekst- en beeldmateriaal op deze website onder copyright van Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

E-mail van Stichting BOR
Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam verstuurt reacties op vragen via de website en nieuwsbrieven via info@stichtingbor.nl. Twijfel je of een mail écht van Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam komt? De Consumentenbond heeft de meest gebruikte trucs in nepmails en waar je op moet letten op een rijtje gezet. Tips over het herkennen van nepmails (phishing).