Skip to content

Wie zijn wij?

Van links naar rechts: Taco Klem, chirurg, Elles van de Voort, arts-onderzoeker en Gerson Struik AIOS chirurgie.

Bron: eigen materiaal

Taco Klem
Chirurg
Taco Klem is al ruim 10 jaar werkzaam als mammachirurg en traumachirurg in het Franciscus Gasthuis & Vlietland en is sinds 2014 tevens de opleider van de chirurgie. Uit al zijn werkzaamheden blijkt dat hij continu bezig is om de zorg te verbeteren door middel van educatie en innovatie. Zo schreef hij zijn proefschrift over cryochirurgie, is hij oprichter van verschillende nationale opleidingen voor verpleegkundigen en physician assistants, en is hij tevens medisch leider van de geïntegreerde zorgeenheid voor borstkanker. Om structureel wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken richtte hij samen met Gerson Struik de stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam op in 2016. Hij begeleidde Gerson Struik gedurende zijn promotietraject en nu ook Elles van de Voort.
Gerson Struik
AIOS chirurgie
Gerson Struik richtte in 2016 samen met Taco de Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam op om wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Door het verwerven van niet-commerciële subsidies maakte hij het mogelijk om onafhankelijk onderzoek te doen. Tijdens zijn promotietijd deed hij onder andere onderzoek naar een nieuwe techniek voor de bestraling van borstkanker na de operatie, het verminderen van de toxiciteit van radiotherapie, een nieuwe lokalisatietechniek voor tumoren, en het gebruik van zilververband voor het verminderen van wondinfecties. Dit resulteerde in 2020 in zijn proefschrift, getiteld: “Verbeteren van Behandelnauwkeurigheid en Verminderen van Bijwerkingen van Borstsparende Therapie”. In 2019 is Gerson gestart met zijn opleiding tot chirurg in de regio Rotterdam. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de begeleiding van Elles tijdens haar promotie.
Elles van de Voort
Arts-onderzoeker
Elles nam in December 2018 het stokje over van Gerson als promovendus binnen Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam. Net als Gerson heeft zij als doel om de patiëntbelasting te verminderen en de borstkankerzorg patiëntvriendelijker te maken. Haar onderzoek is gericht op de minimaal invasieve behandeling van zowel het voorstadium van borstkanker als van vroeg stadium borstkanker. Deze kleine tumoren kunnen vaak behandeld worden zonder operatie. Door de tumor aan te prikken met een naald kan deze worden verwijderd middels kleine hapjes weefsel, of worden verbrand of bevroren. Door gebruik te maken van deze technieken is een operatie, en dus ook narcose en een opname niet meer nodig. Dit zal naar verwachting weer zorgen voor een verminderde ziektelast en een hogere kwaliteit van leven voor de patiënte.
Sophie Wooldrik
Arts-onderzoeker
Sophie is in December 2021 gestart als nieuwe arts onderzoeker binnen Stichting BOR. Ze heeft een passie voor een gezonde leefstijl. Zij zal zich daarom de komende jaren richten op het ontwikkelen van een prehabilitatie en rehabilitatie programma voor patiënten met borstkanker (BREHAB). In dit project volgen vrouwen vanaf diagnose tot zes maanden na de operatie een traject met een BLCN leefstijlcoach. Het doel hiervan is lichamelijk als psychosociaal gezondheid te verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven. Daarnaast zal zij, naast de lopende projecten, een nieuwe landelijke studie coördineren naar de behandeling van goedaardige borsttumoren. In deze STOBB studie zal worden onderzocht of vacuüm geassisteerde excisie, waarbij de tumor onder lokale verdoving met een naald wordt verwijderd, even goede resultaten geeft als een operatie. Hiermee kan een grote groep vrouwen uiteindelijk een operatie en narcose bespaard worden.
Mathilde Romijn
Secretaris
Mathilde is de secretaris van de Stichting BOR. Ze is jarenlang als opleidingscoördinator betrokken geweest bij de opleiding chirurgie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hierbij ondersteunde ze meerdere opleiders en was ze een vast aanspreekpunt voor vele aios en anios en arts-onderzoekers. In al die jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in het coördineren en organiseren van verscheidene opleidingen en projecten en het meewerken aan onderwijs- en onderzoekgerelateerde zaken. In de dagelijkse praktijk leer je tenslotte het beste hoe belangrijk een goede organisatie van gedegen onderwijs en onderzoek is en hoe je hierbij actief ondersteunt. Ze draagt dan ook graag haar steentje bij als secretaris in het team van de Stichting BOR.

Statuten, financiële jaarverslagen en beleidsplan

De statuten zijn belangrijk voor de organisatie van Stichting BOR. Het bevat bijvoorbeeld regels over de besluitvorming en de vertegenwoordigings-bevoegdheid. Wij willen hier volledig transparant in zijn. Lees op deze pagina de volledige statuten van onze stichting.

ANBI status (in aanvraag)

Wil je schenken aan Stichting BOR? Dan zijn er binnenkort speciale fiscale regels van toepassing. We hebben namelijk een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst voor registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees er meer over op deze pagina.