Skip to content

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI status

Wil je schenken aan Stichting BOR? Dan zijn er speciale fiscale regels van toepassing. We zijn namelijk sinds 14 februari 2023  bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): RSIN: 856311066 . Dit zijn hiervan de belangrijkste voordelen:

  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

Over de verschillen tussen periodieke en gewone giften lees je hieronder.

Statuten, financiële jaarverslagen en beleidsplan.

De statuten zijn belangrijk voor de organisatie van Stichting BOR. Het bevat bijvoorbeeld regels over de besluitvorming en de vertegenwoordigings-bevoegdheid. Wij willen hier volledig transparant in zijn. Lees hier de volledige statuten van onze stichting.

Bij Stichting BOR wordt vrijwel iedere gedoneerde of gesubsidiëerde euro direct aan onderzoek en het publiceren/presenteren van resultaten hiervan besteed. Wij vinden het belangrijk dat (potentiële) donateurs volledig inzicht krijgen in onze bestedingen. Raadpleeg daarom de financiële jaarverslagen in de kolom rechts van deze tekst (op desktop) of onderaan de pagina (op mobiel).

Ons huidige beleidsplan vindt u hier.

Uw donatie is meestal fiscaal aftrekbaar

Omdat Stichting BOR als ANBI geregistreerd staat is uw donatie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij uw belastingaangifte. De belangrijkste voorwaarden vindt u hier.

Periodieke en gewone giften, wat is het verschil?

Eén van de regels voor belastingaftrek van een periodieke gift is het hebben van een schenkingsovereenkomst, waarin je je donatie voor 5 jaar vast legt. Zo’n overeenkomst kun je via dit formulier opstellen. Voor de aftrek van een periodieke gift geldt geen drempel. Wel is er sinds 1 januari 2023 een maximum van €250.000,-.

Ook een eenmalige gift aan Stichting BOR is straks als de ANBI status geregistreerd is aftrekbaar. Hiervoor geldt dan wel een drempel. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen

Meer informatie en rekenvoorbeelden lees je op de website van de Belastingdienst. Ook raadpleeg je hier het register.

Zie ook