Skip to content

Stichting BORstkankermaand

Oktober is de borstkankermaand. Sinds de American Cancer Society in 1985 de “Breast Cancer Awareness Month” introduceerde, is dit initiatief inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde campagne. De komende maand zullen wij als Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam dan ook extra aandacht vragen voor de onderzoeksprojecten waar we uw steun voor nodig hebben!

Hoewel er in de afgelopen 40 jaar veel bereikt is en steeds meer vrouwen een kans hebben te genezen van borstkanker, blijft het onverminderd belangrijk onderzoek te doen naar deze ziekte die jaarlijks 18.000 vrouwen in Nederland treft. De verbeterde overleving betekent namelijk ook dat een steeds grotere groep patiënten de langetermijngevolgen ondervindt van de operatie, radio-, chemo-, hormoon- en immunotherapie. De wetenschap leert ons dat niet álle vrouwen baat hebben bij het ondergaan van ál deze behandelingen. Daarom richten wij onze onderzoeksprojecten specifiek op het verbeteren van kwaliteit van leven. Dit doen we door behandelingen minder belastend te maken, of, waar het kan, achterwege te laten. Een op maat gemaakte behandeling voor iedere patiënt!

Wij willen snel vooruitgang boeken, en dat vrouwen direct baat hebben bij onze onderzoeksresultaten. We kunnen als kleine organisatie snel beslissen, iets wat in medisch wetenschappelijk onderzoek soms lastig kan zijn. Maar om onze projecten uit te kunnen voeren zijn we afhankelijk van externe financiering.

Wilt u meer te weten komen over ons werk als Stichting BOR, volg onze nieuwsberichten op deze website, Instagram en LinkedIn. Tijdens de #StichtingBORstkankermaand zal iedere week één van ons een inkijkje geven in zijn/haar werk. Ook zullen we patiënten en donateurs aan het woord laten over hun ervaring met onze projecten. 

Wilt u ook snel een betere behandeling van borstkanker? Steun ons!