Skip to content

Team Westland bezoekt Stichting BOR

Voor de uitvoer van onze projecten om de behandeling van borstkanker te verbeteren zijn we afhankelijk van externe financiering. Door de steun van particuliere donateurs en subsidieverstrekkers hebben we de afgelopen 6 jaar al veel kunnen bereiken. De belangrijkste subsidie voor ons THERMAC project hebben wij gekregen van Team Westland. Omdat wij het belangrijk vinden te laten zien dat het geld goed besteed wordt nodigen wij graag donateurs uit voor een bezoek aan één van onze projecten. Recent was Bob Knippenberg namens Team Westland bij één van onze THERMAC procedures in de Franciscus Borstkliniek aanwezig. Hij zag ons borstkanker behandelen met een naald, waarbij we de tumor verwijderen door verhitting of bevriezing. Op 24 oktober spraken we met hem en vertelde hij over zijn ervaring met dit project:

 

Bob is oud chirurg en lid van de Goede Doelen Commissie van Team Westland. Nadat hij uitlegde over hun regionale werkwijze zei hij dat hij tijdens vergaderingen vaak zegt:

Het is belangrijk om ook eens langs te gaan bij de projecten die we steunen, dat we zien waar het geld aan wordt besteed. Dat is zó belangrijk ook voor de geloofwaardigheid en de bereidwilligheid van onze donateurs.”

Het bezoek aan ons project was daar een mooi voorbeeld van. “Twee van de vier pijlers van onze visie zijn het steunen van fundamenteel medisch wetenschappelijk onderzoek en meer toegepaste projecten in de behandeling van kanker. We steunen graag projecten waarbij we heel concreet de kosten van bijvoorbeeld de thermoablatie apparatuur op ons kunnen nemen. Dat is heel stimulerend voor de individuele en lokale acties die tot ons jaarlijkse budget leiden.”

Stichting BOR aan het werk zien

Over het bezoek aan ons onderzoeksteam tijdens een THERMAC procedure zei Bob: “Het hele team was enorm gastvrij. Wat mij opviel was dat jullie als team zo goed samenwerken en er een hele open structuur is. Als iets niet duidelijk is wordt dat in een hele goede sfeer nog eens extra uitgelegd.” En over de relevantie van het onderzoek: “Ik denk dat een behandeling als deze waarbij het mes terzijde wordt gelegd zeker de aandacht zal trekken, als het maar effectief is. Als je je verplaatst in de patiënt dan heeft zo’n ‘inwendige’ behandeling wel de voorkeur, ik kan me dan ook goed voorstellen dat een patiënt mee wil doen aan dit onderzoek.”

Aan het einde van dit leuke en waardevolle gesprek waren Bob (oud chirurg) en Gerson (chirurg in opleiding) het gek genoeg hartstikke eens met deze constatering: voor een deel van de patiënten kan hopelijk een operatie onder narcose en met een litteken als gevolg door dit onderzoek overbodig worden gemaakt.