Skip to content
icoon-thermac

THERMAC studie

De THERMAC studie staat voor “thermoablatie als behandeling van mammacarcinoom (oftewel borstkanker)”. Door de introductie van het landelijke bevolkingsonderzoek wordt er bij bijna 50% van de borstkanker patiënten sprake een kleine tumor (≤ 2 cm) zonder uitzaaiingen gevonden. Deze patiënten met vroeg stadium borstkanker kunnen mogelijk ook op een minder invasieve manier behandeld worden. Studies uit het buitenland laten zien dat thermoablatie een veilig en effectief alternatief kan zijn voor chirurgische excisie. Voor thermoablatie is een ziekenhuisopname en algehele narcose niet nodig. De patiënt kan onder lokale verdoving op de polikliniek behandeld worden. Wij willen met dit project de ontwikkeling van thermoablatie als behandeling voor patiënten met vroeg stadium borstkanker (tumor ≤ 2 cm) voortzetten. Het doel is om op de lange termijn thermoablatie als standaard behandeloptie te kunnen aanbieden voor deze specifieke patiëntengroep om zo de ziektelast te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. Dit type onderzoek gaat echter gepaard met hoge kosten. In december 2017 kregen wij een gedeeltelijke subsidie toegekend voor dit onderzoek door stichting Coolsingel en in oktober 2019 door Team Westland en stichting BOF. Meer informatie en nieuwsartikelen over dit onderwerp zijn te vinden onder Actueel & Agenda. De studie is geregistreerd in het Nederlands Trial Register. De eerste publicatie over dit onderwerp is terug te vinden op de website van het tijdschrift Clinical Breast Cancer.

Veelgestelde vragen

Er is wereldwijd het meest onderzoek gedaan naar de toepassing van RFA een techniek gebaseerd op hitte, ook bij borstkanker. Voordat dit echter een definitieve vervanging kan worden van een operatie is er nog meer onderzoek nodig en zullen ook andere technieken gebaseerd op microwave of elektriciteit moeten worden onderzocht, om te beoordelen welke techniek het meest effectief én patiëntvriendelijk is.
Er zijn de laatste jaren beeldvormende technieken (scans) ontwikkeld die met grote zekerheid kunnen vaststellen of er nog resttumor aanwezig is na catheter ablatie. De patiënt zal dus onder controle blijven.

Vragen? Neem contact op