Skip to content
icoon-pbsi

PBSI

Bij Permanent Breast Seed Implant (PBSI), een vorm van inwendige bestraling, worden radioactieve zaadjes (Palladium-103) percutaan geïmplanteerd in de operatieholte. Deze  vorm van bestraling is even effectief gebleken als standaard uitwendige bestraling en reduceert de nabehandeling tot één behandelsessie, maar wordt in Europa nog niet toegepast. PBSI werd  door ons onderzoeksteam in Augustus 2017 geïntroduceerd als nieuwe behandeling in het Erasmus MC in samenwerking met het Franciscus Gasthuis en Vlietland. De meest voorkomende bijwerkingen van PBSI zijn huid gerelateerd en hebben een negatieve invloed op cosmetiek en kwaliteit van leven. In ons onderzoek wordt het effect van een onderhuids geïnjecteerde vloeistof op huidschade na PBSI beoordeeld. Deze huidschade kan gemeten worden met een speciale radiochromische film. Het studieprotocol van deze studie is gepubliceerd in het tijdschrift Trials.

Veelgestelde vragen

Het belangrijkste doel van bestraling na een operatie voor borstkanker is het voorkómen van het terugkomen van de tumor in dezelfde borst. Na 5 jaar is het percentage van patiënten waarbij de tumor is teruggekomen na behandeling met palladium-zaadjes 1,2%. Dit percentage is hetzelfde als bij vergelijkbare patiënten die uitwendige bestraling hebben ondergaan (1.4%).
Voor een deel van de borstkanker patiënten blijkt het voldoende om slechts een deel van de borst te bestralen na de borstsparende operatie en kan de bestraling veel patiëntvriendelijker. Met deze techniek kan de bestraling worden teruggebracht van 4 weken dagelijkse bestralingssessies naar een behandeling van één uur. Ook hopen we door middel van dit onderzoek de huidschade nog verder te beperken.
Het is niet nodig om de zaadjes te verwijderen. De zaadjes zijn gemaakt van titanium, wat goed door het lichaam wordt verdragen. Patiënten voelen de zaadjes niet zitten en hebben er dus geen last van.
Niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. Voorlopig betreft het alleen de patiënten die op basis van de eigenschappen van de tumor (zoals grootte/type/lymfklier uitzaaiing etc) een relatief laag risico hebben op een terugkeer van de tumor. Dit gaat om ongeveer 10-20% van de borstkanker patiënten die voor aanvullende bestraling worden verwezen na een borstsparende operatie.

Vragen? Neem contact op