Vacuüm geassisteerde excisie

Een zwelling in de borst is niet altijd kwaadaardig, maar juist vaak goedaardig. Deze goedaardige aandoeningen, ook wel benigne of niet-eenduidig benigne aandoeningen genoemd, hoeven vaak niet verwijderd te worden. Soms heeft de patiënte klachten van de zwelling, wil zij toch graag van de zwelling af, of is er meer weefsel nodig om met meer zekerheid een diagnose te kunnen stellen. Dit wordt dan gedaan door middel van een operatie. Sinds juli 2017 kan een patiënte in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ook kiezen voor een vacuüm geassisteerde excisie in plaats van een operatie. In dat geval wordt met behulp van een dikke naald de zwelling aangeprikt en in kleine hapjes verwijderd. Dit gebeurt op de afdeling radiologie onder lokale verdoving. Een operatie, narcose en opname zijn dus niet meer nodig.

De afgelopen jaren hebben wij de uitkomsten van de vacuüm geassisteerde excisie geëvalueerd en vergeleken met de operatie. Daarnaast hebben wij ook de patiënt gerapporteerde cosmetische uitkomsten en de kosteneffectiviteit van deze twee technieken vergeleken. In veel ziekenhuizen in Nederland wordt voor deze goedaardige zwellingen in de borst nog altijd een operatie gedaan. Door middel van deze evaluatie van zorg en het delen van onze ervaringen met de vacuüm geassisteerde excisie, willen wij de beschikbaarheid van deze techniek vergroten.  Daarnaast willen wij in de toekomst door middel van duidelijke richtlijnen voor deze (niet-eenduidig) benigne zwellingen de zorg voor deze patiënten verbeteren.

De ontwikkeling van de vragenlijst voor de cosmetische uitkomst na borstsparende behandeling is terug te vinden op PubMed. Het artikel over de cosmetische uitkomst na vacuum geassisteerde excisie is gepubliceerd in het tijdschrift the British Journal of Radiology.

Vragen? Neem contact op

THERMAC studie

De THERMAC studie staat voor “thermoablatie als behandeling van mammacarcinoom (oftewel borstkanker)”. Door de introductie van het landelijke bevolkingsonderzoek wordt er bij bijna 50% van de borstkanker patiënten sprake een kleine tumor (≤ 2 cm) zonder uitzaaiingen gevonden. Deze patiënten met vroeg stadium borstkanker kunnen mogelijk ook op een minder invasieve manier behandeld worden. Studies uit het buitenland laten zien dat thermoablatie een veilig en effectief alternatief kan zijn voor chirurgische excisie. Voor thermoablatie is een ziekenhuisopname en algehele narcose niet nodig. De patiënt kan onder lokale verdoving op de polikliniek behandeld worden. Wij willen met dit project de ontwikkeling van thermoablatie als behandeling voor patiënten met vroeg stadium borstkanker (tumor ≤ 2 cm) voortzetten. Het doel is om op de lange termijn thermoablatie als standaard behandeloptie te kunnen aanbieden voor deze specifieke patiëntengroep om zo de ziektelast te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. Dit type onderzoek gaat echter gepaard met hoge kosten. In december 2017 kregen wij een gedeeltelijke subsidie toegekend voor dit onderzoek door stichting Coolsingel en in oktober 2019 door Team Westland en stichting BOF. Meer informatie en nieuwsartikelen over dit onderwerp zijn te vinden onder Actueel & Agenda. De studie is geregistreerd in het Nederlands Trial Register. De eerste publicatie over dit onderwerp is terug te vinden op de website van het tijdschrift Clinical Breast Cancer.

Veelgestelde vragen

Er is wereldwijd het meest onderzoek gedaan naar de toepassing van RFA een techniek gebaseerd op hitte, ook bij borstkanker. Voordat dit echter een definitieve vervanging kan worden van een operatie is er nog meer onderzoek nodig en zullen ook andere technieken gebaseerd op microwave of elektriciteit moeten worden onderzocht, om te beoordelen welke techniek het meest effectief én patiëntvriendelijk is.
Er zijn de laatste jaren beeldvormende technieken (scans) ontwikkeld die met grote zekerheid kunnen vaststellen of er nog resttumor aanwezig is na catheter ablatie. De patiënt zal dus onder controle blijven.

Vragen? Neem contact op

MaMaLoc-2

Tijdens een borstsparende operatie voor borstkanker is het belangrijk om heel nauwkeurig de tumor te kunnen lokaliseren, ook als deze niet met de hand door de chirurg te voelen is. Alle technieken die momenteel beschikbaar zijn hebben nadelen. In dit onderzoek zullen we een nieuwe techniek, die gebruik maakt van magnetisme vergelijken met de standaard techniek. Wij verwachten hiermee gebruiksgemak voor de chirurg te verbeteren, patiënttevredenheid te verhogen en kosten te verlagen.

Veelgestelde vragen

Voor het inbrengen wordt de huid verdoofd, hierdoor is het inbrengen niet pijnlijk meer.
De marker mag maximaal 30 dagen in de borst zitten. Hierdoor hoeft de plaatsing niet op dezelfde dag of tijdens dezelfde ziekenhuisopname als de operatie te gebeuren. Tijdens de operatie wordt met de tumor ook de marker verwijderd.
Tijdens eerder onderzoek is bij 15 patiënten in 100% van de gevallen de marker en daarmee de tumor gevonden. Indien dit niet het geval zou zijn, wat onwaarschijnlijk is, kan zowel de tumor als de marker met behulp van echografie alsnog opgespoord worden.

Vragen? Neem contact op

Target Studie

Het bepalen van het te bestralen gebied na bepaalde vormen van borstkanker chirurgie is relatief onnauwkeurig. In dit onderzoek laten we tijdens de operatie, na het verwijderen van de tumor, in de holte een hydrogel achter. Deze gel is later zichtbaar op CT-scans. Wij verwachten dat hierdoor het bepalen het te bestralen gebied nauwkeuriger is en er hierdoor minder gezond weefsel onnodig zal worden bestraald. De volledige publicatie is terug te vinden op PubMed.

Veelgestelde vragen

De vloeistof wordt achtergelaten tijdens de operatie, net voordat de wonden worden gesloten, de patiënt merkt hier dus niets van.
De vloeistof is duidelijk herkenbaar op CT-scans doordat het een kleine hoeveelheid jodium bevat. Het toedienen van bestraling wordt gedaan op basis van deze CT-scans. Door het gebruik van de vloeistof denken we dat het te bestralen gebied duidelijker te bepalen is en hierdoor minder gezond weefsel meebestraald wordt.
De vloeistof die gebruikt wordt is PolyEthyleneGlycol. Deze stof wordt na 3 maanden opgenomen in het lichaam.

Vragen? Neem contact op

PBSI trial

Bij Permanent Breast Seed Implant (PBSI), een vorm van inwendige bestraling, worden radioactieve zaadjes (Palladium-103) percutaan geïmplanteerd in de operatieholte. Deze  vorm van bestraling is even effectief gebleken als standaard uitwendige bestraling en reduceert de nabehandeling tot één behandelsessie, maar wordt in Europa nog niet toegepast. PBSI werd  door ons onderzoeksteam in Augustus 2017 geïntroduceerd als nieuwe behandeling in het Erasmus MC in samenwerking met het Franciscus Gasthuis en Vlietland. De meest voorkomende bijwerkingen van PBSI zijn huid gerelateerd en hebben een negatieve invloed op cosmetiek en kwaliteit van leven. In ons onderzoek wordt het effect van een onderhuids geïnjecteerde vloeistof op huidschade na PBSI beoordeeld. Deze huidschade kan gemeten worden met een speciale radiochromische film. Het studieprotocol van deze studie is gepubliceerd in het tijdschrift Trials.

Veelgestelde vragen

Het belangrijkste doel van bestraling na een operatie voor borstkanker is het voorkómen van het terugkomen van de tumor in dezelfde borst. Na 5 jaar is het percentage van patiënten waarbij de tumor is teruggekomen na behandeling met palladium-zaadjes 1,2%. Dit percentage is hetzelfde als bij vergelijkbare patiënten die uitwendige bestraling hebben ondergaan (1.4%).
Voor een deel van de borstkanker patiënten blijkt het voldoende om slechts een deel van de borst te bestralen na de borstsparende operatie en kan de bestraling veel patiëntvriendelijker. Met deze techniek kan de bestraling worden teruggebracht van 4 weken dagelijkse bestralingssessies naar een behandeling van één uur. Ook hopen we door middel van dit onderzoek de huidschade nog verder te beperken.
Het is niet nodig om de zaadjes te verwijderen. De zaadjes zijn gemaakt van titanium, wat goed door het lichaam wordt verdragen. Patiënten voelen de zaadjes niet zitten en hebben er dus geen last van.
Niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. Voorlopig betreft het alleen de patiënten die op basis van de eigenschappen van de tumor (zoals grootte/type/lymfklier uitzaaiing etc) een relatief laag risico hebben op een terugkeer van de tumor. Dit gaat om ongeveer 10-20% van de borstkanker patiënten die voor aanvullende bestraling worden verwezen na een borstsparende operatie.

Vragen? Neem contact op

Zilververbanden om wondinfecties tegen te gaan

Na operaties voor borstkanker treden relatief vaak wondinfecties op. Dit zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven en vertraagd ook de belangrijke nabehandeling. In dit onderzoek vergeleken we bij 230 patiënten het gebruik van een zilververbanden met standaard verband. Met name bij borstsparende operaties bleek het gebruik van zilververbanden het aantal wondinfecties te verlagen. Daarnaast bleek patiënttevredenheid verhoogd door het gebruik van het zilververband. De volledige publicatie met betrekking tot deze studie kunt u lezen op PubMed.

Veelgestelde vragen

Er zijn veel factoren die het optreden van een wondinfectie beïnvloeden. Zo moet er uiteraard steriel geopereerd worden en speelt ok de algehele gezondheid van de patiënt een rol. Het verband in dit onderzoek bevat zilver. Zilver heeft een bacteriedodend effect.
Net zoals dat patiënten allemaal verschillend zijn, zijn ook wonden allemaal verschillend. Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat dit verband met name bij borstsparende operaties een gunstig effect hebben op het optreden van wondinfecties. Maar ook gebruiksgemak, bepaalde specifieke eigenschappen (zoals bijv. absorberend vermogen) en prijs spelen een rol in de keuze voor een bepaald verband.
In ons onderzoek waren de patiënten die het zilververband hadden gekregen meer tevreden dan zij die een standaard gaasverband hadden gekregen.
AQUACEL® Ag Surgical​, dressing

Vragen? Neem contact op

Spacer Studie

De toepasbaarheid van de onderhuidse injectie (“spacer”) is al getest op 22 borstoperatie preparaten. Dit onderzoek  toonde aan dat deze injectie in vrijwel 100% succesvol is. Met een vloeistofdikte van ≥5mm kan de huiddosis drastisch verlaagd worden tijdens inwendige bestraling voor borstkanker. Het artikel over deze studie is gepubliceer in het tijdschrift Brachytherapy. Meer lezen (pdf)

Veelgestelde vragen

De straling die wordt afgegeven is relatief zwak. De vloeistof vergroot de afstand van de stralingsbron tot de huid. Deze kleine toename van de afstand zorgt voor een verlaging van de dosis die de huid bereikt met 50%. Wij denken dat dit genoeg is om bijwerkingen van de huid te voorkomen.
Er is veel ervaring met het gebruik van deze vloeistof voor bijvoorbeeld cosmetische doeleinden. Bijwerkingen die kunnen optreden zijn: roodheid, zwelling, jeuk, bloeduitstorting.
De vloeistof die gebruikt wordt is hyaluronzuur. Deze stof wordt na 3 maanden weer langzaam opgenomen in het lichaam.

Vragen? Neem contact op