THERMAC 2 studie

Borstkanker behandelen met een naald en zónder operatie.

In de succesvolle THERMAC studie onderzoeken we of thermoablatie een veilig en effectief alternatief kan zijn voor chirurgische excisie. Voor thermoablatie is een ziekenhuisopname en algehele narcose niet nodig. De patiënt kan onder lokale verdoving op de polikliniek behandeld worden. Een ander voordeel is dat er bij deze behandeling geen litteken overblijft. Wij willen met dit project de ontwikkeling van thermoablatie (bevriezing of verhitting van de tumor) als behandeling voor patiënten met vroeg stadium borstkanker (tumor ≤ 2 cm) voortzetten. Het doel is om op de lange termijn thermoablatie als standaard behandeloptie te kunnen aanbieden voor deze specifieke patiëntengroep om zo de ziektelast te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. Nu de THERMAC studie, waarin patiënten nu nog wel geopereerd moeten worden, in de afrondende fase zit gaan we de meest geschikte techniek binnenkort in een vervolgstudie onderzoeken: THERMAC 2. In dit nieuwe project is opereren voor de helft van de patiënten niet meer nodig! Recent werden wij geïnterviewd door LINDA. over dit onderzoek, lees hier meer.

Dit type onderzoek gaat echter gepaard met hoge kosten. Helpt u ons op weg naar een behandeling van borstkanker zonder operatie?

 

Vragen? Neem contact op

BREHAB

Prehabilitatie en Rehabilitatie bij vrouwen met borstkanker: De BREHAB studie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen; één op de zeven vrouwen krijgt de diagnose tijdens haar leven. Dankzij vroege opsporing en betere behandelmogelijkheden neemt de sterfte aan borstkanker af. Hierdoor krijgen steeds meer vrouwen te maken met de langetermijngevolgen van borstkanker. Meer dan de helft van de patiënten kampt met gewichtstoename, vermoeidheidsklachten, stress, angst, negatieve veranderingen in zelfbeeld en problemen op gebied van seksualiteit. Deze klachten hebben doorgaans een zware impact op de kwaliteit van leven. Overgewicht vergroot niet alleen het risico op borstkanker, maar gewichtstoename tijdens de behandeling vergroot ook de kans op terugkeer van de ziekte. Tevens is aangetoond dat actieve patiënten een minder grote kans hebben op terugkeer van de ziekte of overlijden. In het recent verschenen rapport van het Integraal Zorgakkoord wordt het belang van preventie en gezondheid benadrukt. De urgentie om effectieve leefstijlinterventies te implementeren wordt hierin onderstreept.

Doel
Het hoofddoel van dit project is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit willen wij bereiken door vrouwen een individueel leefstijlbegeleidingstraject aan te bieden. Daarnaast onderzoeken wij of leefstijlbegeleiding een positief effect heeft op onder andere gewicht, fitheid, terugkeer van ziekte en overleving. Omdat een goede lichamelijke en geestelijke conditie belangrijk is om sneller te herstellen van een operatie, start het traject in de weken vóór de operatie. Dit noemen wij “prehabilitatie”. In de periode ná de operatie, is het net zo belangrijk om een goede lichamelijke en geestelijke conditie na te streven. Dit heet “rehabiltatie”.

Het project
In dit project zal onderzocht worden of leefstijlcoaching, vanaf diagnose tot 6 maanden na de operatie, een positief effect heeft op kwaliteit van leven, lichamelijke gezondheidsfactoren als BMI, fysieke conditie en roken, psychosociaal welzijn en maatschappelijke participatie. De patiënte volgt een op maat gemaakt coachtraject, begeleid door een BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) gecertificeerd coach, dat aansluit bij de specifieke behoeften van de patiënt. Als eerste stap zal de haalbaarheid van de interventie en kwalitatief goed verkrijgen van de studiedata worden onderzocht in een pilot project met 40 patiënten. De pilot de basis vormen voor de vervolgstudie (een grootschalige gerandomiseerde trial) waarin het daadwerkelijke effect van leefstijlcoaching zal worden onderzocht.

Vanaf het moment dat een vrouw de diagnose borstkanker krijgt, volgt er doorgaans een intensief traject van opeenvolgende ziekenhuisbezoeken met verschillende zorgverleners. Hierdoor kan het ziekenhuis een negatieve associatie krijgen met de ziekte. Om deze reden zal het gehele traject buiten het ziekenhuis plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Er wordt naar alle aspecten gekeken: voeding, beweging, slaap, stress, werk, psychosociaal en seksueel welzijn. De leefstijlcoach zoekt samen met de patient op welke vlakken er winst te behalen valt, en stelt zo een op maat gemaakt traject op.
Het gehele traject bestaat uit 10 sessies met de leefstijlcoach.

Vragen? Neem contact op

STOBB Studie

De behandeling van (niet-eenduidig) goedaardige borsttumoren: STOBB studie

Ongeveer 80% van de patiënten die verwezen worden via huisarts of het bevolkingsonderzoek heeft géén borstkanker. De meerderheid van deze patiënten kan worden gerustgesteld, maar een deel ondergaat wel een behandeling vanwege klachten en/of angst bij de patiënt, of onzekerheid over de aard van de tumor. Een nieuwe effectieve techniek is vacuüm geassisteerde excisie, waarbij de tumor met een dikke naald wordt verwijderd. Voordelen van deze techniek zijn dat narcose en ziekenhuisopname niet nodig zijn en er geen littekens ontstaan. Daarnaast worden zorgkosten fors verlaagd en wachttijden voor borstkanker operaties verkort. Er is momenteel geen (duidelijke) richtlijn voor de behandeling van (niet-eenduidig) goedaardige borsttumoren, hierdoor zijn er landelijk grote praktijkvariaties. Het doel van deze studie is om landelijke behandeling van goedaardige en niet-eenduidig goedaardige borsttumoren in kaart brengen. Wij willen hiermee aantonen dat vacuüm geassisteerde excisie net zo effectief is als chirurgische excisie van (niet-eenduidig) goedaardige borsttumoren en leidt tot verbeterde patiënttevredenheid en een forse besparing van zorgkosten.

Veelgestelde vragen

Voorbeeld

Voorbeeld

Vragen? Neem contact op

Stralingsdosis op de huid meten

Dankzij het landelijke borstkanker screeningsprogramma wordt borstkanker steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. De uitkomsten van borstsparende operaties, waarbij een ruime excisie wordt verricht gevolgd door bestraling zijn uitstekend. De overleving in deze groep is even goed als in de groep patiënten die een borstamputatie heeft ondergaan.

Een geselecteerde groep laagrisico patiënten komt in aanmerking voor gerichte bestraling enkel rondom het operatiegebied. Omdat hierbij een kleiner volume van de borst bestraald wordt, kunnen hogere dosis straling worden gegeven. Een bijwerking van bestraling is het ontstaan van verwijde bloedvaatjes in de huid, waardoor er roodheid ontstaat. Dit kan een impact hebben op cosmetiek en kwaliteit van leven.

De dosis straling op de huid is een voorspeller van het ontstaan van huidtoxiciteit.

In deze studie werd onderzocht of het gebruik van een radiochrome folie de stralingsdosis op de huid kan meten en daarmee het risico op huidtoxiciteit kan voorspellen.

Veelgestelde vragen

Voorbeeld

Voorbeeld

Vragen? Neem contact op

De KubTec studie

In 2018 is op de borstkliniek van het Franciscus Gasthuis en Vlietland het KubTec apparaat aangeschaft. Dit apparaat staat op de OK en biedt de mogelijkheid om direct een röntgenfoto van het operatie weefsel te maken. De operateur kan zo direct zien of de tumor zich in het midden van het weefsel bevindt, en of er ruim genoeg geopereerd is. Indien er toch twijfel bestaat, kan de operateur direct een zogenoemde “ shave” verrichten. Hierbij wordt nog wat extra weefsel uit de operatieholte verwijderd, om zo echt zeker te zijn dat er geen tumor weefsel is achtergebleven.

Toen het KubTec apparaat nog niet bestond werd het weefsel eerst naar de radiologie ruimte gebracht om aldaar beoordeeld te worden. Het doel voor het aanschaffen van het KubTec apparaat was om operatietijd, en daarmee zorgkosten te besparen. Daarnaast was het doel om nauwkeuriger te opereren en daardoor de kans op een tweede operatie te verkleinen.

In de Kubtec studie hebben wij onderzocht wat het verschil in operatietijd is geweest in de groep vóór invoer van het KubTec apparaat en na invoer. Daarnaast hebben wij gekeken of er een verschil is geweest in het aantal patiënten dat opnieuw een operatie moest ondergaan vanwege positieve snijranden (dus dat er niet ruim genoeg geopereerd is en er waarschijnlijk tumorweefsel is achtergebleven in de operatieholte).

De resultaten van deze studie zullen naar verwachting begin 2023 gepubliceerd worden.

Veelgestelde vragen

Voorbeeld

Voorbeeld

Vragen? Neem contact op

Vacuüm geassisteerde excisie

Een zwelling in de borst is niet altijd kwaadaardig, maar juist vaak goedaardig. Deze goedaardige aandoeningen, ook wel benigne of niet-eenduidig benigne aandoeningen genoemd, hoeven vaak niet verwijderd te worden. Soms heeft de patiënte klachten van de zwelling, wil zij toch graag van de zwelling af, of is er meer weefsel nodig om met meer zekerheid een diagnose te kunnen stellen. Dit wordt dan gedaan door middel van een operatie. Sinds juli 2017 kan een patiënte in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ook kiezen voor een vacuüm geassisteerde excisie in plaats van een operatie. In dat geval wordt met behulp van een dikke naald de zwelling aangeprikt en in kleine hapjes verwijderd. Dit gebeurt op de afdeling radiologie onder lokale verdoving. Een operatie, narcose en opname zijn dus niet meer nodig.

De afgelopen jaren hebben wij de uitkomsten van de vacuüm geassisteerde excisie geëvalueerd en vergeleken met de operatie. Daarnaast hebben wij ook de patiënt gerapporteerde cosmetische uitkomsten en de kosteneffectiviteit van deze twee technieken vergeleken. In veel ziekenhuizen in Nederland wordt voor deze goedaardige zwellingen in de borst nog altijd een operatie gedaan. Door middel van deze evaluatie van zorg en het delen van onze ervaringen met de vacuüm geassisteerde excisie, willen wij de beschikbaarheid van deze techniek vergroten.  Daarnaast willen wij in de toekomst door middel van duidelijke richtlijnen voor deze (niet-eenduidig) benigne zwellingen de zorg voor deze patiënten verbeteren.

De ontwikkeling van de vragenlijst voor de cosmetische uitkomst na borstsparende behandeling is terug te vinden op PubMed. Het artikel over de cosmetische uitkomst na vacuum geassisteerde excisie is gepubliceerd in het tijdschrift the British Journal of Radiology.

Vragen? Neem contact op

THERMAC studie

De THERMAC studie staat voor “thermoablatie als behandeling van mammacarcinoom (oftewel borstkanker)”. Door de introductie van het landelijke bevolkingsonderzoek wordt er bij bijna 50% van de borstkanker patiënten sprake een kleine tumor (≤ 2 cm) zonder uitzaaiingen gevonden. Deze patiënten met vroeg stadium borstkanker kunnen mogelijk ook op een minder invasieve manier behandeld worden. Studies uit het buitenland laten zien dat thermoablatie een veilig en effectief alternatief kan zijn voor chirurgische excisie. Voor thermoablatie is een ziekenhuisopname en algehele narcose niet nodig. De patiënt kan onder lokale verdoving op de polikliniek behandeld worden. Wij willen met dit project de ontwikkeling van thermoablatie als behandeling voor patiënten met vroeg stadium borstkanker (tumor ≤ 2 cm) voortzetten. Het doel is om op de lange termijn thermoablatie als standaard behandeloptie te kunnen aanbieden voor deze specifieke patiëntengroep om zo de ziektelast te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. Dit type onderzoek gaat echter gepaard met hoge kosten. In december 2017 kregen wij een gedeeltelijke subsidie toegekend voor dit onderzoek door stichting Coolsingel en in oktober 2019 door Team Westland en stichting BOF. Meer informatie en nieuwsartikelen over dit onderwerp zijn te vinden onder Actueel & Agenda. De studie is geregistreerd in het Nederlands Trial Register. De eerste publicatie over dit onderwerp is terug te vinden op de website van het tijdschrift Clinical Breast Cancer.

Veelgestelde vragen

Er is wereldwijd het meest onderzoek gedaan naar de toepassing van RFA een techniek gebaseerd op hitte, ook bij borstkanker. Voordat dit echter een definitieve vervanging kan worden van een operatie is er nog meer onderzoek nodig en zullen ook andere technieken gebaseerd op microwave of elektriciteit moeten worden onderzocht, om te beoordelen welke techniek het meest effectief én patiëntvriendelijk is.
Er zijn de laatste jaren beeldvormende technieken (scans) ontwikkeld die met grote zekerheid kunnen vaststellen of er nog resttumor aanwezig is na catheter ablatie. De patiënt zal dus onder controle blijven.

Vragen? Neem contact op

MaMaLoc-2

Tijdens een borstsparende operatie voor borstkanker is het belangrijk om heel nauwkeurig de tumor te kunnen lokaliseren, ook als deze niet met de hand door de chirurg te voelen is. Alle technieken die momenteel beschikbaar zijn hebben nadelen. In dit onderzoek zullen we een nieuwe techniek, die gebruik maakt van magnetisme vergelijken met de standaard techniek. Wij verwachten hiermee gebruiksgemak voor de chirurg te verbeteren, patiënttevredenheid te verhogen en kosten te verlagen.

Veelgestelde vragen

Voor het inbrengen wordt de huid verdoofd, hierdoor is het inbrengen niet pijnlijk meer.
De marker mag maximaal 30 dagen in de borst zitten. Hierdoor hoeft de plaatsing niet op dezelfde dag of tijdens dezelfde ziekenhuisopname als de operatie te gebeuren. Tijdens de operatie wordt met de tumor ook de marker verwijderd.
Tijdens eerder onderzoek is bij 15 patiënten in 100% van de gevallen de marker en daarmee de tumor gevonden. Indien dit niet het geval zou zijn, wat onwaarschijnlijk is, kan zowel de tumor als de marker met behulp van echografie alsnog opgespoord worden.

Vragen? Neem contact op

Target Studie

Het bepalen van het te bestralen gebied na bepaalde vormen van borstkanker chirurgie is relatief onnauwkeurig. In dit onderzoek laten we tijdens de operatie, na het verwijderen van de tumor, in de holte een hydrogel achter. Deze gel is later zichtbaar op CT-scans. Wij verwachten dat hierdoor het bepalen het te bestralen gebied nauwkeuriger is en er hierdoor minder gezond weefsel onnodig zal worden bestraald. De volledige publicatie is terug te vinden op PubMed.

Veelgestelde vragen

De vloeistof wordt achtergelaten tijdens de operatie, net voordat de wonden worden gesloten, de patiënt merkt hier dus niets van.
De vloeistof is duidelijk herkenbaar op CT-scans doordat het een kleine hoeveelheid jodium bevat. Het toedienen van bestraling wordt gedaan op basis van deze CT-scans. Door het gebruik van de vloeistof denken we dat het te bestralen gebied duidelijker te bepalen is en hierdoor minder gezond weefsel meebestraald wordt.
De vloeistof die gebruikt wordt is PolyEthyleneGlycol. Deze stof wordt na 3 maanden opgenomen in het lichaam.

Vragen? Neem contact op

PBSI

Bij Permanent Breast Seed Implant (PBSI), een vorm van inwendige bestraling, worden radioactieve zaadjes (Palladium-103) percutaan geïmplanteerd in de operatieholte. Deze  vorm van bestraling is even effectief gebleken als standaard uitwendige bestraling en reduceert de nabehandeling tot één behandelsessie, maar wordt in Europa nog niet toegepast. PBSI werd  door ons onderzoeksteam in Augustus 2017 geïntroduceerd als nieuwe behandeling in het Erasmus MC in samenwerking met het Franciscus Gasthuis en Vlietland. De meest voorkomende bijwerkingen van PBSI zijn huid gerelateerd en hebben een negatieve invloed op cosmetiek en kwaliteit van leven. In ons onderzoek wordt het effect van een onderhuids geïnjecteerde vloeistof op huidschade na PBSI beoordeeld. Deze huidschade kan gemeten worden met een speciale radiochromische film. Het studieprotocol van deze studie is gepubliceerd in het tijdschrift Trials.

Veelgestelde vragen

Het belangrijkste doel van bestraling na een operatie voor borstkanker is het voorkómen van het terugkomen van de tumor in dezelfde borst. Na 5 jaar is het percentage van patiënten waarbij de tumor is teruggekomen na behandeling met palladium-zaadjes 1,2%. Dit percentage is hetzelfde als bij vergelijkbare patiënten die uitwendige bestraling hebben ondergaan (1.4%).
Voor een deel van de borstkanker patiënten blijkt het voldoende om slechts een deel van de borst te bestralen na de borstsparende operatie en kan de bestraling veel patiëntvriendelijker. Met deze techniek kan de bestraling worden teruggebracht van 4 weken dagelijkse bestralingssessies naar een behandeling van één uur. Ook hopen we door middel van dit onderzoek de huidschade nog verder te beperken.
Het is niet nodig om de zaadjes te verwijderen. De zaadjes zijn gemaakt van titanium, wat goed door het lichaam wordt verdragen. Patiënten voelen de zaadjes niet zitten en hebben er dus geen last van.
Niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. Voorlopig betreft het alleen de patiënten die op basis van de eigenschappen van de tumor (zoals grootte/type/lymfklier uitzaaiing etc) een relatief laag risico hebben op een terugkeer van de tumor. Dit gaat om ongeveer 10-20% van de borstkanker patiënten die voor aanvullende bestraling worden verwezen na een borstsparende operatie.

Vragen? Neem contact op